O nama

Biografija

Advokat Lazarević J. Miloš je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine i odmah nakon završenih studija otpočeo je svoju pripravničku praksu u Privrednom sudu u Beogradu. Pripravničku praksu nastavio je u advokatskoj kancelariji advokata Dušana D. Bratića iz Beograda gde je i okončao svoj pripravnički staž.

Tokom trajanja pripravničkog staža pohađao je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na poslovno – pravnom modulu, sa tezom završnog rada na temu: „Primena franšize kao mere sprovođenja plana reorganizacije na primeru Unapred pripremljenog plana reorganizacije Košarkaškog kluba Crvena zvezda„.

Nakon završenog pripravničkog staža četiri godine je bio zaposlen u bankarskom sektoru i to u Raiffeisen bank A.d. Beograd i Sberbank A.D Beograd kao Viši stručni saradnik za naplatu potraživanja (workout). Tokom rada u bankarskom sektoru položio pravosudni ispit i advokatski ispit.

U Advokatsku komoru Beograda je upisan 15. oktobra 2015. godine kada je i započeo saradnju sa advokatskom kancelarijom advokata Veljka G. Vukovića iz Beograda – „VUK- PORESKI ADVOKATI“. Kao samostalan advokat radi od oktobra 2017. godine.

Miloš je tokom svoje karijere pružao pravnu podršku velikom broju domaćih privrednih društva u njihovom tekućem poslovanju, projektima i investicijama u oblastima privrednog i kompanijskog prava, radnog prava, naplate potraživanja, rešavanja sporove, stečajnog prava, krivičnog prava, prava iz oblasti nepokretnosti, energetike i poreza.

Miloš je član Skupštine Košarkaškog kluba Crvena zvezda i član pravne komisije u okviru Fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Pravnu podršku pruža na maternjem i engleskom jeziku.