NEOVLAŠĆENA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERIGIJE I TERET DOKAZIVANJA

Izučavajući sudsku prasku na temu sporova koji su predmetom vezani za neovlašćenu potrošnju električne energije, uočio sam da o ovoj vrsti sporova ne postoje adekvatni izvori odnosno da se ovoj tematici nije poklonilo dovoljno pažnje u obradi i publikaciji, šta ova tematika svakako zaslužuje, imajuću u vidu rastući broj sporova sa navedenim predmetom. Imajući u vidu ... Continue Reading